Daňová evidence a účetnictví

Zabezpečuji komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence a účetnictví dle platných právních předpisů s důrazem na kientovi ekonomické zájmy. Dále poskytuji kompletní poradenský servis související s vedením daňové evidence a účetnictví.

Vedení dańvé evidence

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dluhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
 • zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

Vše vyřizuji elektronicky, většinou přes datovou schránku, klient nemusí nic zařizovat.

Vedení účetnictví

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • sestavení účetní závěrky
 • sledování saldokonta, propočtudaňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • asistence při inventurách
 • zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních

Published on