Mzdová a personální agenda

Správné zpracování a vedení mezd je základním kamenem pro úspěšné fungování každého podniku. Pokud si v této oblasti nejste jistí, neváhejte využít mých služeb. Nabízím dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení a zpracování mzdové agendy.

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA:

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet srážek daní a odvodů
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřead, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • zpracování přehledů pro úřad práce
 • exekuce
 • mzdové pradenství

DALŠÍ SLUŽBY

 • ekonomické a finanční poradenství
 • vystavování daňových dokladů (faktur apod.)
 • jednání na úřadech na základě plné moci
 • zpracování ostatních daní dle dohody (z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, silniční apod.)
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • přechod z daňové evidence na účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví, dańové evidence a mezd

Vše vyřizuji elektronicky, většinou přes datovou schránku, klient nemusí nic zařizovat.         

Published on