Ceník

Následující ceník považujte jako orientační, konečné ceny jsou stanoveny individuálně dohodou.

DAŇOVÁ EVIDENCE:

Neplátci DPH – 500,- Kč/měsíc
Plátci DPH – 1.000,- Kč/měsíc
Tato částka zahrnuje zaúčtování 50 účetních dokladů (tj. pokladní doklady, faktury,
bankovní výpisy dle položek atd.)
Za každý další doklad mimo paušál:
Neplátci DPH – 13,- Kč/doklad
Plátci DPH – 15,- Kč/doklad
Při menším rozsahu dokladů a menší četnosti zpracování u neplátců DPH lze dohodnout roční paušál 12.000,- Kč/rok (i s uzavřením roku, daňovým přiznáním k dani z příjmu, k silničí dani a přehledy SP a ZP).
Uzavření roku s daňovým přiznáním k dani z příjmu a přehledy SP a ZP pro klienty:
Neplátci DPH – 1.000,- Kč
Plátci DPH – 1.500,- Kč

ÚČETNICTVÍ:

Neplátci DPH – 1.850,- Kč/měsíc
Plátci DPH – 3.750,- Kč/měsíc
Tato částka zahrnuje zaúčtování 50  účetních dokladů (tj. pokladní doklady, faktury,
bankovní výpisy dle položek atd.)
Za každý další doklad mimo paušál:
Neplátci DPH – 15,- Kč/doklad
Plátci DPH – 17,- Kč/doklad
Při menším rozsahu dokladů a menší četnosti zpracování u neplátců DPH lze dohodnout roční paušál 24.000,- Kč/rok (i s uzavřením roku s daňovým přiznáním k dani z příjmu a k silníční dani).
Uzavření roku s daňovým přiznáním k dani z příjmu pro klienty:
Neplátci DPH – 2.000,- Kč
Plátci DPH – 3.000,- Kč


MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA:

Běžné měsíční zpracování mezd:
Cena stanovena paušální částkou na 1 zaměstnance (do 50 zaměstnanců) – 150,-Kč/měsíc
Cena stanovena paušální částkou na 1 zaměstnance (nad 50 zaměstnanců) – 130,-Kč/měsíc
Cena zahrnuje měsíční výpočet mezd, vše související s nástupem a výstupem zaměstnance, exekuce, přípravy ke kontrolám, předání veškerých mzdových výstupů klientovi a hlášení ČSSZ a ZP.
Práce po skončení roku: 100,- Kč/zaměstnanec (do 50 zaměstnanců), 80,- Kč (nad 50 zaměstnanců).
Cena zahrnuje roční zúčtování daní, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyplnění evidenčního listu a odeslání na ČSSZ, roční výkazy pro FÚ.
Zastupování na úřadech: 200,- Kč/hod.

DALŠÍ SLUŽBY:

Individuální daňové přiznání k dani z příjmu pro nestálé klienty:
DPFO pro poplatníky z příjmy z podnikání – od 1.000,- Kč/dle náročnosti
DPFO ostatní případy (spolupracující osoba, příjmy jen ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu, výdaje paušálem atd.) – od 500,- Kč/dle náročnosti
DPPO dle náročnosti od 3.000,- Kč.

Ekonomické a finanční poradenství – 300,- Kč/hod.
Rekonstrukce účetnictví – od 7.000,- Kč/dle náročnosti
Rekonstrukce daňové evidence – od 3.000,- Kč/dle náročnosti
Rekonstrukce mzdové agendy – 250,- Kč/osoba
Přechod z daňové evidence na účetnictví – od 3.000,- Kč/dle náročnosti
Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ – od 300,- Kč/výkaz dle náročnosti
Ostatní daňová přiznání – od 500,- Kč dle náročnosti

Převzetí účetnictví:

Dříve založená firma od začátku účetního období – 2.000,- Kč
Dříve založená firma v průběhu účetního období – 4.000,- Kč

Pokud chcete porovnat cenu s Vaší dosavadní účetní firmou nebo jste zahájili podnikání a hledáte cenově dostupnou účetní firmu, využijte cenovou kalkulačku. Nezávazně a zdarma Vám vypracuji cenovou nabídku mých služeb.

 

 

 

 

 

 

 

Published on