Další služby

DALŠÍ  SLUŽBY

  • ekonomické a finanční poradenství
  • vystavování daňových dokladů (faktur apod.)
  • jednání na úřadech na základě plné moci
  • zpracování ostatních daní dle dohody (z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí apod.)
  • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
  • přechod z daňové evidence na účetnictví
  • rekonstrukce účetnictví, daňové evidence a mezd

Published on